Spilleavhengighet er dessverre en sterkt økende tendens i Norge, og fellles for mange av disse (fleste) er at de pådrar seg stor gjeld sammen med avhengigheten sin – så blir derfor en ganske så stor ekstra belastning for vedkommende, og i samtidig da også nær familie.

Ifølge informasjon hos pårørendeorganisasjonen Spilleavhengighet Norge – er det en økning i henvendelser på hele 70% fra 2016 til 2017 fra avhengige og pårørende av disse – og trenden har vært økende fra år til år.

En spilleavhengig har behov for ekstra hjelp i forhold til de økonomiske problemene, samt å få bukt med roten til problemene – spilleavhengigheten.

Når problemene for alvor kommer til overflaten – og synlig for familie og venner – er når de er blitt såpass alvorlig og omfattende at ting som strøm plutselig kuttes, feriepenger uteblir, trussel om utkastelse fra leilighet blir virkelighet og mere til – så viktigheten av å få hjelp tidlig er ekstremt viktig!

Har man et stort problem med å håndtere gjelden man har opparbeidet seg, er det viktigste man gjør å si at nok er nok – og stoppe spillingen – og ikke risikere mer for å «hente seg inn igjen» – det har ekstremt liten sjanse for å lykkes.

Få bukt med spillingen, og ta kontakt med kredittkortselskapene og vært ærlig om problemene dine – og ta kontakt med f.eks Gjeldsofferalliansen for mer informasjon om veien du bør gå for å komme ut av uføret.

Når det kommer til det økonomiske aspektet ved spillegjeld via kredittkort – så kan gratis tjenester som f.eks hos Sambla være til nytte – gjennom å få samlet kredittkortgjeld i ét mer håndterbart lån på én plass.

Delivering effective & creative designs